085 - 064 07 41 - wij staan altijd klaar voor advies
Menu
0 Producten - 4,95 Verzendkosten€ 0,00
Bestelling afronden

Privacy Statement 


Jouw privacy is een serieuze zaak. Zeker op internet, waar niet altijd even duidelijk is wat wel en niet over je bekend is of wordt. Omdat wij je (in meer of mindere mate) vragen om persoonlijke gegevens, vinden wij het belangrijk te laten weten wat er met die informatie gebeurt. Luxebedden.nl respecteert jouw privacy en zorgt ervoor dat jouw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie die je aan Luxebedden.nl verstrekt, wordt strikt vertrouwelijk behandeld en op geen enkele manier aan derden beschikbaar gesteld.

In dit Privacy Statement informeren wij jou op een heldere en transparante wijze over de manier waarop Luxebedden.nl persoonsgegevens verwerkt van onder andere onze klanten en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Luxebedden.nl zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Dit betekent dat wij:

·         duidelijk – via deze privacyverklaring - vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;

·         onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;

·         uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van onze doelstellingen en u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is;

·         passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

·         jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Luxebedden.nl, Jagersveld 15, 5405 BW te Uden, privacy@luxebedden.nl.

Waarvoor verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Luxebedden.nl jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van het geven van een juist slaapadvies en/of de uitvoering van de overeenkomst verzamelt en verwerkt Luxebedden.nl hiertoe persoonsgegevens, waaronder jouw naam, factuur-/ en leveradres, e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer, gegevens over jouw woonsituatie, leeftijd en gezondheid:

·         Wanneer jij onze (web)winkel bezoekt, om jou van een juist slaapadvies te kunnen voorzien;

·         Wanneer je contact hebt met Luxebedden.nl. Dit contact kan telefonisch zijn maar hieronder verstaan wij ook indien je ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, gebruik maakt van de chatfunctie, meedoet aan enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, gebruik maakt van onze websites, inlogt op je account, je aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;

·         Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;

·         Om jou van onze (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media, waarbij Luxebedden.nl rekening probeert te houden met voorkeuren op basis van afgenomen producten en interesses op basis van met jouw toestemming vastgelegd gebruik van onze websites;

·         Als je met onze afdeling Customer Care belt, nemen wij het gesprek op voor trainingsdoeleinden;

·         Als je onze webwinkel bezoekt, plaatsen wij tracking cookies op het apparaat waarmee je ons hebt bezocht.

Nieuwsbrief en contactformulier

Jij kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden op de hoogte houden van onze acties en ter inspiratie. Jouw e-mailadres wordt slechts met voorafgaande toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je kunt afmelden. Als je een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Jouw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten van Luxebedden.nl indien je daarvoor toestemming hebt gegeven. Die toestemming kun je altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar Luxebedden.nl, onder vermelding van AVG, via privacy@luxebedden.nl.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Jouw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van de overeenkomst of wanneer jij nadrukkelijk toestemming hebt gegeven. Ter bescherming van jouw rechten wordt met deze derden (partners) door ons een verwerkersovereenkomst gesloten.

Op onze website staan meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics. De gegevens worden automatisch gedeeld met dit bedrijf en wij doen dit om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data.

Bewaartermijn

Luxebedden.nl bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de wet niet langer dan noodzakelijk in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Beveiliging

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt Luxebedden.nl gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Luxebedden.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Indien in geval van nieuwe wet- of regelgeving wijziging van onze privacy policy nodig mocht zijn, dan vind je op onze website altijd de meest recente informatie.

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens

Je mag ons via privacy@luxebedden.nl om inzage verzoeken in jouw persoonsgegevens. Ook kun je ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Bij vragen of opmerkingen kun je ook schriftelijk contact met ons opnemen via Luxebedden.nl, afdeling Customer Care, Jagersveld 15, 5405 BW UDEN of telefonisch via +31 (0)413-820 820. Indien in geval van nieuwe wet- of regelgeving wijziging van onze privacy policy nodig mocht zijn, dan vind je op onze website altijd de meest recente informatie.